Условия за връщане и рекламация

Връщане и рекламация

Условия за връщане

»Уважаеми клиенти, имате право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.

» Всяка стока, закупена от AMIRA PERFUMES, може да бъде върната към нас в рамките на 14 дни. Всяко връщане се разглежда от нашите online консултанти, за да се провери целостта на върнатите артикули и търговският им вид. В случай че върнатата от вас стока е с ненарушена опаковка, ние ще ви върнем парите (без разхода за транспорт, ако има такъв) в рамките на 14 дни.

» Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане.

» Разходите за транспорт по заявеното връщане са за сметка на клиента.

» Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

» Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, AMIRA PERFUMES ще запази първоначалните гаранционни условия за потребителя.

» При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал (само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (AMIRA PERFUMES не носи отговорност при евентуални проблеми, независещи от нас, за получаването на съобщението в законово установения срок).

» При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

– касова бележка или фактура;

» За да задействате процедурата по връщане, моля, попънете електронния ни формуляр за връщане:

– За гости

– За регистрирани потребители

*Ако се затруднявате с попълването а електронния формуляр за връщане, можете да ни изрпратите мейл с попълнена форма за връщане. Приложено с връщането на физическите продукти към AMIRA PERFUMES трябва да има и хартиен носител на формуляра.

Свали Условия за връщане и рекламация от ТУК.