ROSE ROUGE HOME PERFUME | Home Perfume

Интериорният парфюм ROSE ROUGE от AMIRA PERFUMES е парфюмен спрей, който създава уникално ароматно изживяване в дома Ви. Спреят съчетава комбинацията на бергамот, мандарина, елеми, кедър и тонка боб, напоявайки всяко пространство с усещане за лукс.

В зависимост от размера на стаята, в която се намирате, напръскайте малко около себе си! Може да се използва върху всякакви повърхности – няма опасност от петна! Когато се използва за текстил, да се пръска от разстояние! Само няколко впръсквания са достатъчни за перфектно ароматизиране на помещението и създаване на изтънчена атмосфера.
Трайността му е повече от 10 ч., благодарение на съдържанието на парфюмно масло от 10 мл.

Опаковка от 100 ml.

19.99 лв.

Описание

Начин на употреба:
– Отворете помпата за пръскане, като натиснете малкия кръгъл бутон отстрани на помпата.

 • – Дръжте спрея изправен и напръскайте из стаята, за да ухае съвършено.
 • – Пръскайте далеч от лицето и тялото си.
 • – Дръжте контейнера изправен и пръскайте с кръгови движения в отвореното пространство в стаята.
 • – Затворете накрайника чрез натискане на бутона след нанасянето. Съхранявайте продукта в изправено положение.
 • Предупреждение:
 • Внимание!
 • Продуктът не е козметика! Не пръскайте директно върху храна, хора, домашни любимци, растения и повърхности.
 • Избършете напръсканата повърхност веднага, за да я подсушите.
 • Хората, които са свръхчувствителни към парфюми, трябва да използват този продукт с повишено внимание.
 • Използването на освежители за въздух не замества добрите хигиенни навици.
 • Използвайте само в добре проветриви помещения.
 • Използвайте само по предназначение.

 

Предупреждение:
ОПАСНО.

Силно запалими течност и пари. Може да причини алергична кожна реакция.

Предизвиква сериозно дразнене на очите. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

Да се избягва изпускане в околната среда.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода/ сапун.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Съдържанието/съдът да се изхвърли в на подходящото място.

 

Състав:
– Парфюмен екстракт
– Етилов алкохол, НПАВ<5%
– Дестилирана вода

– Опаковка 100 ml

Поръчка без регистрация

Въведете вашия телефонен номер

Ние ще се свържем с вас, за да изпълним поръчката